teaterduo
Klún & Knoffelhakke
dekor…
Voor boekingen:
0519-571810
Klún & Knoffelhakke - Foar in noflike jûn!
© Makke troch www.vanderhei.de - 2018
Het decor is onmisbaar bij onze voorstellingen. Het sluit prachtig aan bij het thema van ons programma en bovendien 'camoufleert' dit decor de doorsnee decors in de verschillende dorpshuizen. Ook bij het achtste programma is het decor niet geschilderd, maar geheel ontworpen en gemaakt op de computer. Helemaal passend bij deze tijd! Grafisch ontwerpster Marieke van der Veen uit Damwoude heeft het ontwerp gemaakt en bij de Dokkumer Vlaggen Centrale is het speciaal voor ons gedrukt. Het sluit helemaal aan bij onze ideeën en we zijn er dan ook erg trots op! Voor de organisaties: Ons decor bestaat uit drie doeken en is tegen brand beveiligd. Eén achterdoek van 4 x 2.50 meter en twee zijdoeken van 2 x 2.50 meter. Deze zijdoeken sluiten schuin aan bij het achterdoek. Het decor is erg licht en kan meestal met een aantal schroefhaakjes aan het plafond bevestigd worden. Voor systeemplafonds beschikken we over speciale systeempjes die het plafond niet beschadigen. In zalen/tenten waar het decor niet aan het plafond kan worden opgehangen, maken we vaak gebruik van de korfbalpalen die meestal in de lokale sportzaal wel aanwezig zijn.
Us dekor is ûnmisber foar ús it fleuret hiel wat 'gewoane' toanieldekors yn de ferskate doarpshuzen op. Boppedat besykje wy altyd in dekor meitsje te litten dat oanslút by it tema fan ús foarstelling. Ek by ús achtste programma wer in skitterend dekor! Net skildere, mar alhiel op de kompjûter ûntwurpen en spesjaal foar ús drukt by de Dokkumer Vlaggen Centrale. Grafysk ûntwerpster Marieke van der Veen út Damwâld hat de print foar ús makke. Alhiel nei ús sin en wy binne der dan ek tige wiis mei! Foar de organisaasjes: Us dekor bestiet út trije doeken. Ien achterdoek fan 4 x 2.50 meter en twa syddoeken fan elk 2 x 2,50 meter dy't skean by it achterdoek oanslute. De doeken binne tsjin brân befeilige en tige licht. Faaks kinne se mei skroefheakjes yn in plafond befêstige wurde en foar systeemplafonds beskikke wy oer spesjale heakjes dy't it plafond net beskeadigje. Op plakken (bg. feesttinten) wêr't wy it dekor net oan it plafond befêstigje kinne, meitsje wy faaks gebrûk fan koerbalpeallen út 'e sportseal dy't faaks yn de doarpen wol oanwêzich is.
teaterduo
Klún & Knoffelhakke dekor…
Het decor is onmisbaar bij onze voorstellingen. Het sluit prachtig aan bij het thema van ons programma en bovendien 'camoufleert' dit decor de doorsnee decors in de verschillende dorpshuizen. Ook bij het achtste programma is het decor niet geschilderd, maar geheel ontworpen en gemaakt op de computer. Helemaal passend bij deze tijd! Grafisch ontwerpster Marieke van der Veen uit Damwoude heeft het ontwerp gemaakt en bij de Dokkumer Vlaggen Centrale is het speciaal voor ons gedrukt. Het sluit helemaal aan bij onze ideeën en we zijn er dan ook erg trots op! Voor de organisaties: Ons decor bestaat uit drie doeken en is tegen brand beveiligd. Eén achterdoek van 4 x 2.50 meter en twee zijdoeken van 2 x 2.50 meter. Deze zijdoeken sluiten schuin aan bij het achterdoek. Het decor is erg licht en kan meestal met een aantal schroefhaakjes aan het plafond bevestigd worden. Voor systeemplafonds beschikken we over speciale systeempjes die het plafond niet beschadigen. In zalen/tenten waar het decor niet aan het plafond kan worden opgehangen, maken we vaak gebruik van de korfbalpalen die meestal in de lokale sportzaal wel aanwezig zijn.
Us dekor is ûnmisber foar ús it fleuret hiel wat 'gewoane' toanieldekors yn de ferskate doarpshuzen op. Boppedat besykje wy altyd in dekor meitsje te litten dat oanslút by it tema fan ús foarstelling. Ek by ús achtste programma wer in skitterend dekor! Net skildere, mar alhiel op de kompjûter ûntwurpen en spesjaal foar ús drukt by de Dokkumer Vlaggen Centrale. Grafysk ûntwerpster Marieke van der Veen út Damwâld hat de print foar ús makke. Alhiel nei ús sin en wy binne der dan ek tige wiis mei! Foar de organisaasjes: Us dekor bestiet út trije doeken. Ien achterdoek fan 4 x 2.50 meter en twa syddoeken fan elk 2 x 2,50 meter dy't skean by it achterdoek oanslute. De doeken binne tsjin brân befeilige en tige licht. Faaks kinne se mei skroefheakjes yn in plafond befêstige wurde en foar systeemplafonds beskikke wy oer spesjale heakjes dy't it plafond net beskeadigje. Op plakken (bg. feesttinten) wêr't wy it dekor net oan it plafond befêstigje kinne, meitsje wy faaks gebrûk fan koerbalpeallen út 'e sportseal dy't faaks yn de doarpen wol oanwêzich is.