teaterduo Klún & Knoffelhakke media
Voor boekingen:
0519-571810
Op ús 15 jierrige jubileumjûn yn oktober 2009 is ús earste CD presentearre. Op dizze CD de ferskes fan ús trije programma's Kommersjeel, In Moai Stikje en It is de Boer Allikefolle... Klik op de spiler om it tal ferskes te belústerjen. De CD ‘In bealch fol wurk’ is te keap by ús optredens.
Trailer fan it programma Dikke Maten
As it simmer wurdt! út: It is de Boer Allikefolle...
Op it fideokanaal fan de webmaster binne noch mear filmpkes te sjen...
MENU
En sa is it begûn...
Poster/Oankûndiging foar optreden (kin even duorje): Poster Dikke Maten PDF (2,17 Mb) Poster Dikke maten JPG (200dpi - 3,21 Mb)
Ynformaasje/Logo's: Persberjocht(PDF) Logo's (WORD)
Foto's fan Klún & Knoffelhakke yn grut formaat: K&K - 1 (Jitske Monsma) K&K - 2 (Jitske Monsma)
Foto’s foan foarstellingen op dizze webside binne makke troch Geurt Pieter Maassen van den Brink en/as Jochem Wiersma. Portretfoto’s: Jitske Monsma
Klún & Knoffelhakke - Foar in noflike jûn!
© Makke troch www.vanderhei.de - 2018
teaterduo
Klún & Knoffelhakke media
Op ús 15 jierrige jubileumjûn yn oktober 2009 is ús earste CD presentearre. Op dizze CD de ferskes fan ús trije programma's Kommersjeel, In Moai Stikje en It is de Boer Allikefolle... Klik op de spiler om it tal ferskes te belústerjen. De CD ‘In bealch fol wurk’ is te keap by ús optredens.
Op it fideokanaal fan de webmaster binne noch mear filmpkes te sjen...
Poster/Oankûndiging foar optreden (kin even duorje): Poster Dikke Maten PDF (2,17 Mb) Poster Dikke maten JPG (200dpi - 3,21 Mb)
Ynformaasje/Logo's: Persberjocht(PDF) Logo's (WORD)
Foto's fan Klún & Knoffelhakke yn grut formaat: K&K - 1 (Jitske Monsma) K&K - 2 (Jitske Monsma)
Foto’s foan foarstellingen op dizze webside binne makke troch Geurt Pieter Maassen van den Brink en/as Jochem Wiersma. Portretfoto’s: Jitske Monsma
MENU