2015 31 jannewaris 20:00 oere Jubbegea 6 febrewaris 20:00 oere Ryptsjerk 21 febrewaris 20:00 oere Molkwar 6 maart 20:00 oere Haulerwyk 20 maart 20:00 oere Twizelerheide 27 maart 20:00 oere Nijehoarne 1 april 20:30 oere Burgum 11 april 20:00 oere Ouwsterhaule 24 april 20:00 oere Trynwâlden 30 maaie 20:00 oere Drachten 5 juny 20:00 oere Aldebiltsyl 11 juny 20:00 oere Toppenhuzen 20 juny 20:00 oere Hilaard 26 juny 19:30 oere Easterein 5 septimber 20:00 oere Drachten 12 septimber 20:15 oere Warkum 18 septimber 20:00 oere Aldeskoat 26 septimber 20:00 oere Poppenwier 3 oktober 20:00 oere Burdaard 9 oktober 19:30 oere it Hearrenfean 14 oktober 20:00 oere Ljouwert 29 oktober 20:00 oere Burgum 7 novimber 20:00 oere De Westereen 13 novimber 20:00 oere de Joure 20 novimber 20:00 oere Dokkum 27 novimber 20:00 oere Drachten 2016 9 jannewaris 20:00 oere Sondel 13 jannewaris 20:00 oere Donkerbroek 20 jannewaris 19:30 oere Haskerdiken 29 jannewaris 20:00 oere Skearnegoutum (F) 12 maart 19:30 oere Boadegraven 9 juny 20:00 oere Suwâld 11 juny 20:00 oere Burgum 2 septimber 20:00 oere Nijlân 10 septimber 20:00 oere Lúkswâld 17 septimber 19:00 oere Drachten 13 oktober 20:00 oere Stiens
teaterduo Klún & Knoffelhakke spyllist Klún & Knoffelhakke - Foar in noflike jûn!
© Makke troch www.vanderhei.de - 2018
2018 13 jannewaris 20:00 oere Wanswerd 20 jannewaris 20:00 oere Nijegea 26 jannewaris 20:00 oere de Jouwer 27 jannewaris 20:00 oere Raard 3 febrewaris 20:00 oere Damwâld 10 febrewaris 20:00 oere Boerum 17 febrewaris 20:00 oere de Westereen 9 maart 20:00 oere Dokkum 10 maart 20:00 oere Sigerswâld 17 maart 20:00 oere Kollumerpomp 23 maart 20:00 oere Surhuzum 14 april 20:00 oere Marrum 19 april 19:30 oere Aldskoat 21 april 20:00 oere Moarra 15 juny 20:00 oere Hilaard 20 july 20:00 oere Lollum 12 septimber 20:00 oere Kollumersweach 17 oktober 20:00 oere Donkerbroek 17 novimber 20:00 oere de Tynje 2019 18 jannewaris 20:00 oere Den Helder 21 febrewaris 20:00 oere Kollumersweach 2 maart 20:00 oere Drachten 12 maart 20:00 oere Earnewâld 23 maart 20:00 oere Sondel 16 maaie 20:00 oere Aldskoat 7 juny 20:30 oere Skalsum 5 oktober 20:00 oere JUBILEUM 25 jier! 12 oktober 20:00 oere Twizelerheide 19 oktober 20:00 oere Folsgeare 25 oktober 20:00 oere Hearrenfean 9 novimber 20:00 oere Westergeast
Foar boekingen + ynformaasje:
0519-571810
Foar it lêst oanpast: 14-03-2019
teaterduo
Klún & Knoffelhakke spyllist
Foar it lêst oanpast: 14-03-2019
2018 13 jannewaris 20:00 oere Wanswerd 20 jannewaris 20:00 oere Nijegea 26 jannewaris 20:00 oere de Jouwer 27 jannewaris 20:00 oere Raard 3 febrewaris 20:00 oere Damwâld 10 febrewaris 20:00 oere Boerum 17 febrewaris 20:00 oere de Westereen 9 maart 20:00 oere Dokkum 10 maart 20:00 oere Sigerswâld 17 maart 20:00 oere Kollumerpomp 23 maart 20:00 oere Surhuzum 14 april 20:00 oere Marrum 19 april 19:30 oere Aldskoat 21 april 20:00 oere Moarra 15 juny 20:00 oere Hilaard 20 july 20:00 oere Lollum 12 septimber 20:00 oere Kollumersweach 17 oktober 20:00 oere Donkerbroek 17 novimber 20:00 oere de Tynje 2019 18 jannewaris 20:00 oere Den Helder 21 febrewaris 20:00 oere Kollumersweach 2 maart 20:00 oere Drachten 12 maart 20:00 oere Earnewâld 23 maart 20:00 oere Sondel 16 maaie 20:00 oere Aldskoat 7 juny 20:30 oere Skalsum 5 oktober 20:00 oere 25 jr - JUBILEUM 12 oktober 20:00 oere Twizelerheide 19 oktober 20:00 oere Folsgeare 25 oktober 20:00 oere Hearrenfean 9 novimber 20:00 oere Westergeast